Poradnik

Jak przygotować pliki do druku

Wszystkie materiały należy dostarczyć w postaci plików PDF:

 • PDF 1.4-1.6 (Acrobat 5-7)
 • PDF/X-1a:2001

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1 i orientacji: portret. Strony muszą zawierać spady.

Kolejność stron w pliku powinna odpowiadać kolejności stron w książce. Dopuszczone jest przesyłanie stron oddzielnie z opisem zgodnym ze wzorem, np.: „001_TYT_01.pdf”.

  • 001 – nr strony
  • TYT – skrót tytułu
  • 01 – wersja plików (kolejna poprawka danego pliku powinna być oznaczona 02, 03, itd.)

Kolorystyka

Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Elementy graficzne i zdjęcia przygotowane w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB, mogą zostać zmienione w drukarni na prośbę klienta [konwersja odbywa się po profilu „U.S. Web Coated (SWOP) v2”].

Dopuszczamy użycie kolorów dodatkowych – Pantone. Kolory Pantone będą wydrukowane zgodnie z opisem z biblioteki Pantone+ Solid Coated dla papierów powlekanych i Pantone+ Solid Uncoated dla papierów niepowlekanych.

Spady

Każda strona powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.

Marginesy

Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.

Elementy graficzne

Bitmapy (zdjęcia) powinny być przygotowane w rozdzielczości 200-300 dpi i osadzone jako obiekty TIFF z kompresją bezstratną (LZW, ZIP) lub wysokiej jakości JPEG. Niższa rozdzielczość spowoduje widoczne obniżenie jakości wydruku, a wyższa rozdzielczość niepotrzebnie zwiększy rozmiaru pliku, bez wpływu na jakość druku. JPEG o niskiej jakości (z wysokim stopniem kompresji) także odbije się negatywnie na jakości druku.

    • Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
     • dla krojów jednoelementowych 6 pt,
     • dla krojów dwuelementowych 7 pt.
    • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
     • dla krojów jednoelementowych 8 pt,
     • dla krojów dwuelementowych 10 pt.
    • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.
    • Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (użyta opcja Overprint).
    • W celu uzyskania większej głębi czarnego w obszarach apli należy generować go z 4 kolorów:
     • C 70, M 60, Y 60, K 100 dla papierów powlekanych,
     • C 50, M 40, Y 40, K 100 dla papierów niepowlekanych (papiery gazetowe).
    • W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie.
    • Czarne teksty o wielkości mniejszej lub równej 18 pt na kolorowym tle (CMYK) muszą być nadrukowane (Overprint). Wyjątek stanowią teksty (K lub CMYK) na kolorach spotowych (pantonach, kolorach metalicznych), gdzie należy zastosować wybranie (Knockout).
    • Czarne teksty powyżej 24 pt mogą być wykonywane z 4 kolorów.
    • Białe elementy lub teksty musza być wybrane (użyta opcja Knockout).

Uszlachetnianie

Maska na lakier punktowy UV powinna być przygotowana w osobnym pliku. Wszystkie elementy lakierowane muszą być oznaczone jednym, 100% kolorem.

Maska na tłoczenie powinna być przygotowana w osobnym pliku. Można używać tylko jednokolorowych elementów wektorowych o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm, położonych nie mniej niż 2 mm od siebie.